Proizvodnja medicinske plastike za zdraviju budućnost!

  • Petri posude.

  • Brisevi.

  • Posude sterilne.

  • Stalci.

POLITIKA KVALITETA


"Misija SAM PLAST-a je kreiranje i održavanje konkurentske prednosti na domaćem, regionalnom i svetskim tržištima obezbeđujući korisnicima profesionalne usluge i visokokvalitetna medicinska sredstva za potrebe zdravstvenih centara...."

"Vizija SAM PLAST-a je da, stalnim razvojem proizvodnih kapaciteta i poboljšavanjem kvalitetata proizvoda, osvoji nova tržišta i postane lider u Srbiji i na Balkanu i Jugoistočnoj Evropi. Kao jedan od dominantnih provajdera medicinskih sredstava od plastičnih masa u Srbiji, SAM PLAST svoje težnje usmerava ka punom zadovoljenju potreba zdravstvenih ustanova, laboratorija i stalnom edukacijom stručnog osoblja i pacijenata...."

"Cilj SAM PLAST D.O.O. je da postane i ostane vodeće preduzeće na tržištu u pogledu kvaliteta pružanja usluge i kvaliteta proizvoda koji su predmet pružanja usluge prodaje i konstaltinga. Ovaj cilj SAM PLAST D.O.O. ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 i ISO 13485:2012..."

"Politika kvaliteta predstavlja osnov za uspostavljanje ciljeva kvaliteta i usmerava SAM PLAST D.O.O. u naporima za stalno poboljšanje."

SERTIFIKATIISO 13485 : 2012

Prikaži

DQS ISO 9001 : 2008

Prikaži

MATERIJALI


Polistirol

Polipropilen

Polietilen

Klirit