Proizvodnja medicinske plastike za zdraviju budućnost!

Zapušači

0098

Zapušač, ϕ 10
Pakovanje: 10000 (10x1000)

0028

Zapušač, ϕ 11
Pakovanje: 10000 (10x1000)

0029

Zapušač, ϕ 12
Pakovanje: 10000 (10x1000)

0013

Zapušač, ϕ 16
Pakovanje: 5000 (5x1000)