Proizvodnja medicinske plastike za zdraviju budućnost!

Petri posude

0001

Petri posuda, ϕ 90, sterilna,
Pakovanje: 750 (50x15)

0004

Petri posuda, ϕ 55, sterilna,
Pakovanje: 1700 (189x9)