Proizvodnja medicinske plastike za zdraviju budućnost!

Ostali proizvodi

0550

Medicinska lopata,
Pakovanje: 10x1
 

0550

Medicinska guska muška,
Pakovanje: 20x1
 

0550

Medicinska guska ženska,
Pakovanje: 10x1
 

0550

Nastavak za automatski pipetu,
5-100 µL (žuti)
,
Pakovanje: 10000 (10x1000)

0550

Nastavak za automatski pipetu,
100-1000 µL (plavi)
,
Pakovanje: 5000 (5x1000)

0020

Nastavak za automatski pipetu,
5-100 µL (žuti, sterilan)
,
Pakovanje: 5000 (5x1000x1)

0019

Nastavak za automatski pipetu,
100-1000 µL (plavi, sterilan)
,
Pakovanje: 5000 (5x1000x1)

0525

Mikrotuba ependorf,
Pakovanje: 5000 (5x1000)