Proizvodnja medicinske plastike za zdraviju budućnost!

Epruveta sa zapušačem nesterilna

0099

Epruveta, ϕ 10x80, 2 ml,
sa zapušačem, nesterilna,
Pakovanje: 3000 (30x100)

0032

Epruveta, ϕ 11x70, 3 ml,
sa zapušačem, nesterilna,
Pakovanje: 3000 (30x100)

0033

Epruveta, ϕ 12x75, 4 ml,
sa zapušačem, nesterilna,
Pakovanje: 3000 (30x100)

0012

Epruveta, ϕ 16x100, 10 ml,
sa zapušačem, nesterilna,
Pakovanje: 2000 (20x100)