Proizvodnja medicinske plastike za zdraviju budućnost!

Epruveta sa zapušačem sterilna

0086

Epruveta, ϕ 10x80, 2 ml,
sa zapušačem, sterilna,
Pakovanje: 3000 (30x100x1)

0030

Epruveta, ϕ 11x70, 3 ml,
sa zapušačem, sterilna,
Pakovanje: 3000 (30x100x1)

0031

Epruveta, ϕ 12x75, 4 ml,
sa zapušačem, sterilna,
Pakovanje: 3000 (30x100x1)

0011

Epruveta, ϕ 16x100, 10 ml,
sa zapušačem, sterilna,
Pakovanje: 1600 (16x100x1)