Proizvodnja medicinske plastike za zdraviju budućnost!

Posude sterilne

0002

Posuda za urin,
sterilna,
Pakovanje: 450 (450x1)

0005

Posuda za uzorkovanje životnih namirnica, sterilna,
Pakovanje: 200 (200x1)

0007

Posuda za feces,
sterilna,
Pakovanje: 1600 (16x100x1)

0009

Posuda za uzorkovanje,
sterilna,
Pakovanje: 1600 (16x100x1)

0018

Posuda za uzorke mleka,
sterilna,
Pakovanje: 880 (22x40)

0102

Posuda za sputum,
sterilna,
Pakovanje: 750 (750x1)