Proizvodnja medicinske plastike za zdraviju budućnost!

Brisevi

0015

Komplet za bris-epruveta,
drveni štapić sa namotajem vate
, sterilan,
Pakovanje: 1600 (16x100x1)

0025

Komplet za bris-fiola,
plastični štapić sa namotajem vate
, sterilan,
Pakovanje: 2000 (20x100x1)

0097

Komplet za bris-fiola,
drveni štapić sa namotajem vate
, sterilan,
Pakovanje: 2000 (20x100x1)

0066

Komplet za bris-fiola,
prohromski štapić sa namotajem vate
, sterilan,
Pakovanje: 2000 (20x100x1)

0016

Drveni štapić sa namotajem vate,
4-5 mm, sterilan,
Pakovanje: 5000 (50x100x1)

0100

Drveni štapić sa namotajem vate,
10-11 mm, sterilan,
Pakovanje: 5000 (50x100x1)

0017

Drveni štapić sa namotajem vate,
4-5 mm, nesterilan,
Pakovanje: 10000 (100x100)

0101

Drveni štapić sa namotajem vate,
10-11 mm, nesterilan,
Pakovanje: 10000 (100x100)

0065

Drveni štapić za bris,
ϕ 2,8 x 180
Pakovanje: 10000 (100x100)